پلاتین ماهانه

شروع به کار

گزینه های پرداخت

  • پلاتین
  • $ 249

امکانات

  • کلاسهای آنلاین 28
  • شبیه سازی واقعی 21 واقعی
  • 400 + تمرین سوالات آزمون

تک پرداخت

عضویت طول عمر پلاتین یک بار پرداخت. $ 249

انتخاب طرح

پرداخت ماهانه

پرداخت های ماهانه PayPal Platinum یک راه مناسب برای پرداخت هزینه برنامه Platinum ACTION در طول زمان است. شما حق مزایای پلاتین را هم اکنون دریافت می کنید. مبلغ اولیه شما $ 44.95 است و به دنبال آن مبلغ ماهانه $ 19.95 است. پرداخت ماهانه شما تا زمانی که برنامه شما فعال است ادامه خواهد یافت.

پرداخت ها باید حداقل $ 249 قبل از فسخ پرداخت های ماهانه باشد. لغو اولیه با پرداخت هزینه فسخ اولیه نیاز به هزینه کل خود را به $ 249.

انتخاب طرح

من می دانم که با انتخاب این گزینه من موافقت به پرداخت حداقل $ 249 به عمل صدور گواهینامه.