ماهنامه پلاتین

شروع به کار

گزینه های پرداخت

  • پلاتین
  • $249

امکانات

  • کلاسهای آنلاین 28
  • 21 شبیه سازی دنیای واقعی
  • 400+ سوال امتحانی تمرینی

تک پرداخت

عضویت مادام العمر پلاتینیوم پرداخت یکباره. 249 دلار

انتخاب طرح

پرداخت ماهانه

پرداخت های ماهانه پلاتینیوم روشی مناسب برای پرداخت هزینه طرح ACTION Platinum شما در طول زمان است. فوراً مزایای کامل پلاتین را دریافت می کنید. پرداخت اولیه شما 44.95 دلار و سپس پرداخت های ماهانه 19.95 دلار است. پرداخت ماهانه شما تا زمانی که طرح شما فعال باشد ادامه خواهد داشت.

مجموع پرداخت ها باید حداقل 249 دلار قبل از لغو پرداخت های ماهانه باشد. کنسل کردن زودهنگام مستلزم پرداخت هزینه خاتمه زودهنگام است تا کل هزینه شما به 249 دلار برسد.

انتخاب طرح

من می دانم که با انتخاب این گزینه موافقت می کنم حداقل 249 دلار به گواهینامه ACTION بپردازم.