گواهینامه تمرین گروهی

گواهینامه تمرین گروهی

گواهینامه تناسب اندام گروه ACTION، مربیان را برای هدایت کلاس های تناسب اندام گروهی ایمن و مؤثر آماده می کند. ما در مورد استراتژی هایی بحث خواهیم کرد که به شما کمک می کند تا کلاس های تناسب اندام خود را خاص کنید و چگونه در یک محیط گروهی انگیزه و الهام بگیرید. موضوعات عبارتند از: -گزینه های استخدام -نحوه کنار هم قرار دادن فرمت های کلاس و ترکیب کلاس های مختلف -موارد ضروری برای آموزش و سرود -انتخاب موسیقی و سرعت -مسائل ایمنی و قانونی -جمعیت های خاص -مطالعات و انتظارات مربی تناسب اندام گروهی -چگونه کلاس خود را تشکیل دهید درخشیدن پس از قبولی در آزمون، گواهینامه تمرین گروهی و 0.6 CEU را برای گواهینامه ACTION CPT خود دریافت خواهید کرد. این دوره توسط ACTION Certification ارائه شده است. اعتبارات دوره برای الزامات دسته A اعمال می شود. برای جزئیات به راهنمای تأیید مجدد مراجعه کنید.
اطلاعات مربوط به حساب جدید شما در سایت ما
نام کامل شما الزامی است
آدرس ایمیل نامعتبر یا یک حساب در حال حاضر وجود دارد.
ایمیل ها مطابقت ندارند
رمز عبور نمی تواند خالی باشد
گذرواژهها مطابقت ندارند
تقویم
این فیلد الزامی است
این فیلد الزامی است
این فیلد الزامی است
این فیلد الزامی است
این فیلد الزامی است
آدرس حمل و نقل
آدرس حمل و نقل من همان آدرس صورتحساب من است
این فیلد الزامی است
این فیلد الزامی است
این فیلد الزامی است
این فیلد الزامی است
این فیلد الزامی است
EU
VAT Nr در VIES ثبت نشده است
خلاصه

قیمت

$99.95

تخفیف

$0.00

عوارض

$0.00

حمل

$0.00

شارژ کل

$99.95

با علامت زدن کادر من آن را می پذیرم شرایط و ضوابط.